Kallelse till årsmötet

Publicerad:

av

Sigtuna Simklubb håller årsmöte söndagen den 17 mars, 2024, kl 10 i Sigtuna Fritidscenter. Det kommer att vara möjligt att delta digitalt via din dator/smartphone via länk. Länken kommer att mejlas några dagar innan mötet.

Av planeringsskäl ber vi dig att anmäla dig via vårt anmälningsformulär senast den 10 mars 2024.

På årsmötet tar vi upp motioner som inkommit till styrelsen för behandling och beslut. Vi ber dig att maila eventuella motioner senast den 28 februari till info@sigtunasim.se. Använd rubriken ”Motion till årsmötet.”

Enligt stadgarna ska årsredovisning m.m. finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kommer att skickas ut till medlemmarna via mail. 

Vi ber dig att tänka på att Sigtuna Simklubb är en ideell förening som bygger på att vi alla bidrar till klubbens aktiviteter. Årsmötet är därför en möjlighet att vara med och påverka inriktning och omfattning av klubbens verksamhet, förutom medlemmarnas bidrag i form av insatser i den löpande verksamheten.

Det är viktigt att just du närvarar vid mötet.Just nu saknar vi nya ledamöter och suppleanter till styrelsen. Får vi inte till en fulltalig styrelse kan vi inte bedriva verksamheten. Kontakta vår ordförande Patrik Ström antingen via mejl till info@sigtunasim.se eller telefon 070-375 28 11 om du är intresserad.

Välkommen!

Styrelsen SSK

Sigtuna Simklubb