Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmötet

Klubbens årsmöte kommer att genomföras i mitten av mars. Kallelsen mejlades till medlemmarna och målsmän den 15 februari.