Angående COVID-19

Allmänt gäller att barn och vuxna ska stanna hemma när de känner sig förkylda.

Sigtuna Simklubb bevakar händelseutvecklingen angående COVID-19. Vi följer svenska regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Just nu fortsätter vi med träningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
I fall av ändringar kommer vi att skicka ut mail och SMS till föräldrarna.

Vi ber dig som föräldrar eller simmare att följa Folkhälsåmyndighetens allmänna råd.

Meddelar genom SMSGruppen när barnet kan inte delta i träningen för varje träningstillfälle. Följ 1177s rekommendationer.

Maila oss om du har frågor.