Datapolicy (GDPR)

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behövs vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
  • Licenshantering
  • Ansökan om bidrag
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Utbildningar arrangerade av föreningen
  • Kontakt med medlem
  • Publicering av material på hemsida 

Personuppgiftslagen ersätts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) fr.o.m. 25 maj 2018. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter. Den innebär också stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Med anledning av dessa förändringar har Sigtuna Simklubb tagit fram en intern dataskyddspolicy som beskriver och reglerar hur klubben hanterar medlemmarnas personuppgifter på ett säkert och laglig sätt. Detta dokument vänder sig till föreningens funktionärer.

Du som medlem hittar dina rättigheter samt information om hur vi hanterar personuppgifter i Sigtuna Simklubb Integritetspolicy.

Bakgrundsinformation om GDPR hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare: Datainspektionen) webbsida.