SSK Mediapolicy

Barn i vattnet

Sigtuna Simklubb tar medlemmarnas integritet på allvar. Alla medlemmars och funktionärers integritet ska skyddas. 

Sigtuna Simklubb använder därför en Mediapolicy som sätter strikta regler för hur Klubben och dess funktionärer får använda bilder samt videomaterial som visar medlemmar och funktionärer. Målsmans tillstånd krävs.

Dessutom sätter Policyn upp regler för användning och ägande av Bildmaterial som finns på Klubbens webbplats, i Klubbens molntjänster, monter och pappersarkiv samt på Funktionärernas eller Klubbens datorer eller på annan elektronisk utrustning.

Policyn omfattar också regler för medlemmar och även tredje part (t.ex. icke-medlemmar, företag, samt andra föreningar) med relation till Bildmaterial som Klubben publicerar. 

Sigtuna Simklubb