FAQ Category: Medlemskap

När du är medlem

Vilka regler ska följas?

Det är viktigt att alla som besöker simhallen följer simhallens trivselregler. Du hittar dem på Fritidscenters webbsida. För att ett barn ska få komma in i simhallen behöver barnet ha med sig sitt personliga passerkort från Fritidscenter/kommunen. En simtränare delar ut det vid första träningstillfället. Barnen ska komma i tid före träningen så att de

Hur sker kommunikationen när man är medlem?

Klubben kommunicerar främst via e-post, även för fakturering. SMS används för att nå medlemmar eller målsmän med kort varsel. Detta sker via en SMS-grupp som är kopplad till Riksidrottsförbundets IdrottOnline.