FAQ Tag: SMS

Hur sker kommunikationen när man är medlem?

Klubben kommunicerar främst via e-post, även för fakturering. SMS används för att nå medlemmar eller målsmän med kort varsel. Detta sker via en SMS-grupp som är kopplad till Riksidrottsförbundets IdrottOnline.